Weerterbeek in vogelvlucht

Wat nu in de streek gekend is als “de Bocholter Graven”, was een middeleeuwse grensverdediging. Het 500 meter lange geheel van afwisselende grachten en wallen bevond zich dwars op de enige doorgang tussen twee uitgestrekte moerasgebieden. Zo werd de 14e tot de 18e eeuw plunderende soldatengroepen en het voortdurende heen en weer trekken van legers gecontroleerd en bemoeilijkt.

Virtuele reconstructie

Wat nu in de streek gekend is als “de Bocholter Graven”, was een middeleeuwse grensverdediging. Het 500 meter lange geheel van afwisselende grachten en wallen bevond zich dwars op de enige doorgang tussen twee uitgestrekte moerasgebieden. Zo werd de 14e tot de 18e eeuw plunderende soldatengroepen en het voortdurende heen en weer trekken van legers gecontroleerd en bemoeilijkt.

Smokkeltijden

Zij die niet gevonden wilden worden in de buurt van de grens, zocht de uitgestrekte heidegebieden, bossen en velden op. Zo vormden deze landschappen het ideale decor voor clandestiene smokkelactiviteiten. Smokkelen is wellicht iets van alle tijden, of tenminste van de tijden sinds er grenzen en geldhandel zijn.

Weerterbeek

De Weerterbeek in Weert

De Weerterbeek is ook een door de mens gegraven structuur uit de late middeleeuwen. De watertoevoer voor de groeiende Weertse lakennijverheid en stadsgrachten schoot tekort. Dus klopten de heren van Horne aan bij het naburige Bocholt. In 1296 startte men daar met het graven van een aftakking van de hoger gelegen Abeek.

Moerasverhalen

Dwaallichtjes

De drassige moerasgebieden van de grensstreek werden gemeden indien men er niet echt moest zijn… Deze ruige landschappen waren een voedingsbodem voor verhalen over vreemde, vaak bovennatuurlijke wezens die gezien werden door wie het waagde om er bij nacht en ontij nog alleen rond te dwalen.

Bocholter Graven

Wat nu in de streek gekend is als “de Bocholter Graven”, was een middeleeuwse grensverdediging. Het 500 meter lange geheel van afwisselende grachten en wallen bevond zich dwars op de enige doorgang tussen twee uitgestrekte moerasgebieden. Zo werd de 14e tot de 18e eeuw plunderende soldatengroepen en het voortdurende heen en weer trekken van legers gecontroleerd en bemoeilijkt.