Weerterbeek in vogelvlucht

Foto: Frank Resseler

Weerterbeek in vogelvlucht

Dit filmpje geeft het traject in vogelvlucht weer van de 700 jaar oude loop van de Weerterbeek.

Deze handgegraven waterloop van Bocholt naar Weert werd in de 13e eeuw aangelegd. Weert bloeide tijdens de middeleeuwen op als stad, en had nood aan meer water. Vanuit Bocholt groef men daarom een aftakking van de hoger gelegen Abeek. Het beektraject was zo’n 13 kilometer lang en moest op weg van Bocholt naar Weert enkele moerassen en andere beken kruisen. De beek was als een ader voor de toenmalige economie maar er waren ook 700 jaar lang conflicten over deze watertoevoer tussen de betrokken gemeenten.

Vanaf 1938 werd de beek niet meer gebruikt. Ze werd opgevuld of verdween grotendeels door de intensivering in de landbouw. Hier en daar getuigt het landschap nog waar het water liep. Vanuit de lucht zijn kronkelende verkleurde lijnen zichtbaar, of bomenrijen die vroeger langs de oever stonden. Vanaf Altweerterheide tot aan het IJzerenmangebied is de beek wél bewaard gebleven in het landschap.