Wil je de voortgang op de voet volgen?

Bocholter Graven

Geschiedenis

Wat nu in de streek gekend is als “de Bocholter Graven”, was een middeleeuwse verdedigingsconstructie. De honderden meters lange geheel van afwisselende grachten (dialect: “graven”) en aarden wallen bevond zich dwars op de enige doorgang tussen twee uitgestrekte moerasgebieden, het Wijffelterbroek en het Grootbroek. Het was een gecontroleerde barrière die van de 14e tot de 18e eeuw plunderende soldatengroepen en het voortdurende heen en weer trekken van legers moest bemoeilijken. 

De kenmerken van het uitgestrekte, moerassige landschap met zandruggen werd in dit open grensgebied -ver van steden en burchten- als het ware aangewend en verder verfijnd om de boerenbevolking te beschermen. Ze woonden immers in de tumultueuze grensstreek tussen het voormalige land van Loon (Bocholt), het land van Thorn (Stramproy) en het Overkwartier van Gelder (Weert). Hier werd in de late mid­deleeuwen -vanaf 1396- een hoge wal (een ‘weergraaf’ genoemd) van ongeveer 300 meter lang aangelegd. Deze verdedigingswal werd versterkt met drie flanke­rende grachten van ieder ongeveer 450 meter lang. Vanuit vogelperspectief nam  het zogenaamde landweersysteem, de “Bocholter Graven”, lag in boemerangvorm aan beide kanten van de huidige  Napoleonsdijk. Al eeuwenlang ligt de weg hier op een zandheuvelrug, waardoor er een doorgang door dit zeer grote moerassig gebied mogelijk was. In 1814 werd de weg op bevel van de Franse bezetter verbeterd en opge­hoogd tot een dijk. Sinds die tijd heet hij Napoleonsdijk.

De functie van de Bocholter Graven is na het Ancien Régime weggevallen, waardoor ook behoud en beheer wegvielen. De contouren vervaagden stilaan en verdwenen grotendeels door de intensivering in de landbouw in de 20e eeuw. De structuren van de grachten zijn ondergronds bewaard (deels in natuurgebied, deels in agrarisch gebied) en worden bovengronds verraden door cropmarks: zeer goed zichtbaar vanuit de lucht, en voor het geoefende oog ook op ooghoogte. Verder zijn er ook talrijke historische bronnen over beide structuren beschikbaar.

foto: Shutterstock

Historisch en archeologisch onderzoek

Onder constructie.

foto: Shutterstock

Virtuele reconstructie

Wordt verwacht in 2020.

foto: Shutterstock

Brochure

Wordt verwacht in winter 2019-2020.

foto: Shutterstock

Meer weten?

Onder constructie.

foto: Shutterstock

Contact

Winterslagstraat 87
B – 3600 Genk

T +32 89 65 56 65
F + 32 89 65 56 78

Onze partners

In Kempen~Broek werken vele partners uit verschillende sectoren samen. Ze werken samen aan één GrensPark met een herkenbaar gezicht. 

RLKM VZW © 2019      –

in opdracht en met de steun van

kempenbroekunesco.eu_.png